Transkripsjon

Lyd til tekst

Call-it har lang erfaring med transkripsjon av blant annet rettslige avhør, lydopptak fra rettsinstanser, samtaler og intervjuer, og har siden 2010 drevet med dette på daglig basis.

Vi har god erfaring med oppdrag av variert art, herunder transkribering som omfatter barn og voksne, oppdrag med tolk, forskjellige dialekter og etnisiteter, talemåter og forskjellig fagterminologi. Flere av våre transkribenter kan også bistå med engelsk transkripsjon.

Vi kan også være behjelpelig med transkripsjon av alle lyd- eller videoopptak der det er ønskelig å få omgjort tale til tekst.

Oversiktlige dokumenter

Dialogutskriftene leveres i oversiktlige dokumenter med tekstbokser med tidsangivelse hvert 5. minutt gjennom hele dokumentet. Dette gjør at kunden lettere kan navigere i dokumentet i kombinasjon med lyd-/videofilen. Eventuelle pauser eller uklar tale kommer også klart frem.

Kvalitet

Vårt hovedfokus er kvalitet, og det skal ikke forekomme avvik i dialogutskrifter levert fra oss. Vi har godt etablerte rutiner knyttet til kvalitetssikring, og dialogutskriftene vil alltid være gjennom flere ledd hos oss før det ferdige produktet oversendes kunden – dette for å sikre våre kunder et helt korrekt produkt av beste kvalitet.

Alltid tilgjengelig

Call-it har døgnkontinuerlig drift 365 dager i året, og vil på så måte kunne levere transkripsjon til alle døgnets tider, uavhengig av helg og helligdager.

Bestillinger av oppdrag, også hasteoppdrag, vil kunne bestilles 365 dager i året.

Sikkerhet

Vi har svært høye krav til databehandling, taushetsplikt og sikkerhet, og kan behandle eventuelle personopplysninger på en trygg og sikker måte.

Ta kontakt for nærmere informasjon knyttet til våre rutiner knyttet til sikker databehandling, taushetsplikt og sikker filoverføring.

Verbatim transkripsjon

Vi leverer i hovedsak verbatim transkripsjon, der lyd-/videofilen blir transkribert i sin helhet ord-for-ord.

Annen transkripsjonsform kan avtales i forkant av oppdrag.

Vi har topp moderne utstyr, og kan også utføre mange ulike oppdrag innen skrive- og språktjenester, herunder bla. korrektur og språkvask.

Ta kontakt for en hyggelig prat og et godt pristilbud.

Følg oss på facebook

Transkribering - Transkripsjon - Dialogutskrift - Teksttelefon - Skrivetjenester Mosjøen Vefsn Helgeland, Transkribere i Mosjøen, Døve, teksttelefon, hørselhemmedes teksttelefon, transkripsjon Helgeland