Teksttelefon

Teksttelefonformidlingen drives og bemannes av Call-It AS og ligger i Mosjøen

Teksttelefonen 149

149 for vanlige samtaler.

1412 for nødsamtaler
(tilsvarer samtaler til 110, 112, 113).

Tjenesten er døgnåpen.

Teksttelefonen kan benyttes når hørsels- og/eller talehemmede ønsker å kommunisere med andre pr. telefon. Det kan være private samtaler, samtaler til offentlige instanser, eller hvilke som helst samtaler hvor man vanligvis ville ha ringt ved hjelp av vanlig telefon. Når man ringer via teksttelefonformidlingen 149 foregår kommunikasjonen skriftlig i stedet for ved hjelp av tale. Tekst og tale kan kombineres, man kan snakke selv, eller man kan lytte selv, dersom det er ønskelig.

En samtale via teksttelefonformidlingen 149 blir betjent av en kundeveileder på formidlingssentralen. Denne kundeveilederen fungerer da som et verktøy i samtalen mellom teksttelefonbrukeren og en hørende i andre enden i telefonen. Alle våre kundeveiledere er profesjonelle hurtigskrivere som formidler samtaler på nøytralt grunnlag, og er følgelig underlagt streng taushetsplikt.

I tillegg til 149 vil du også kunne kontakte nødnummeret 1412 ( brann, politi, ambulanse) på samme måte.

Hvordan ringe via 149 eller 1412

For å ta i bruk tjenesten trenger du internettilgang og en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Du må først registrere deg og lage en bruker, og til dette trenger du en fungerende e-postkonto. Du kan ringe til 149 og 1412 fra en applikasjon som lastes ned på din enhet, eller fra en webside i nettleseren på enheten.

For å motta samtaler må du være pålogget. Når du registrerer deg får du tildelt en SIP-adresse i formen ola.nordmann@teksttelefon.no. Denne kan sammenlignes med ditt telefonnummer, og kan benyttes av dine kontakter når de skal ringe deg via 149. De kan også spørre etter ditt navn.

Applikasjoner som kan benyttes er:

  • App for Windows PC
  • App for Android telefon / nettbrett
  • App for iPhone og iPad

Web-løsning kan benyttes i følgende nettlesere (PC og Mac)

  • Firefox
  • Google Chrome
  • Safari
  • Internet Explorer (trenger Temasys plugin)

HVORDAN OPPRETTE BRUKER

1. Gå inn på: https://teksttelefon.no

2. Deretter må du opprette deg en bruker ved å trykke på «Kom i gang, trinn 1: Registrer bruker». Her fyller du ut all informasjon som kreves.

3. Når du har registrert bruker vil du motta en e-post på epostadressen du oppgir i registreringen. Denne inneholder en link som du må trykke på for å verifisere e-post. Dersom du ikke finner e-posten etter en kort tid, se i søppelposten din. Denne linken må trykkes på før brukeren din vil kunne brukes. Når du har fått verifisert e-posten din, er brukeren opprettet og klar for bruk.

HVORDAN LASTE NED PROGRAMMET MYMMX

1. Etter registrering må du laste ned teksttelefon til den/de enheten(e) du ønsker.
Gå inn på link http://teksttelefon.no og trykk på «Kom i gang, trinn 2: Last ned apper», og velg den applikasjonen som er aktuell for deg, enten om du ønsker appen på PC, Android nettbrett/telefon eller Apple nettbrett/telefon. Når du laster ned vil det komme et ikon den aktuelle enheten som kalles for MyMMX.

2. Du kan også benytte webversjonen med å logge inn og ringe via nettsiden http://teksttelefon.no

3. Logg inn med den nye brukeren du har opprettet.

4. Ring ved å trykke på ikon for 149, 1412 eller brukerstøtte.

HVORDAN FUNGERER EN SAMTALE VIA 149 ELLER 1412

Når man ringer inn til 149 eller 1412 via teksttelefonen (enten app eller nettside) kommer man inn til en kundeveileder på formidlingssentralen. Man ber da kundeveilederen om å ringe ønsket nummer, og skriver hva man ønsker at kundeveilederen skal lese opp til vedkommende. Kundeveilederen leser fortløpende opp det som teksttelefonbrukeren skriver til den hørende, og skriver deretter alt som blir sagt av den hørende tilbake til teksttelefonbrukeren. Videre går samtalen slik frem og tilbake etter hver sin tur. Det er fint om man signaliserer med å sette en * når det er den andre sin tur.

Når man er logget inn enten i app eller webversjonen kan man også velge å ringe inn til brukerstøtte. Brukerstøtte er bemannet fra 0800-1600 og kan svare på alle spørsmål man skulle ha til tjenesten, samt være behjelpelig ved tekniske problemer.

Hørende kan ringe til teksttelefonbrukere via 149 ved å ringe direkte til 149 med sin telefon, for så å be kundeveileder om å ringe brukerens SIP-adresse, eller si navnet til den man ønsker å ringe. Kundeveilederen vil da ringe ut til vedkommende sin teksttelefon. Teksttelefonbrukeren må være pålogget for å kunne motta anrop.

Priser

Ved tekstsamtaler til 149, 1412 eller brukerstøtte fra web eller teksttelefonapplikasjon påløper det ingen kostnader utover dine kostnader til tilgang til internett, for eksempel over Wi-Fi og/eller eventuelle kostnader for mobildata.

Ringe teksttelefonen fra andre brukerklienter

Tekstformidling 149 og Nødnummer 1412 er åpne for anrop fra applikasjoner som NAV leverer (T-Meeting og MyMMX). For å ringe til 149 og 1412 fra disse applikasjonene må du ringe til SIP-adressene til tjenesten.

Disse adressene kan du lagre som kontakter i applikasjonen din og er følgende:

For å ringe til Tekstformidling 149:
149@149tekst.no

For å ringe til Nødanrop 1412:
1412@149tekst.no

Ved lanseringen av ny tjeneste for Teksttelefonen 17. august 2021 fikk tjenesten nye SIP-adresser. Hvis du har lagret SIP-adressene til 149 og 1412 i applikasjonen du ringer fra på et tidligere tidspunkt må du oppdatere til de nye adressene i kontaktlisten din.


Du kan også nå 149 via SMS:

Du kan kommunisere med Teksttelefonformidlingen via SMS ved å sende tekstmelding direkte til 149. Teksttelefonformidlingen vil i neste omgang formidle beskjeden, og du vil få en SMS fra 149 når dette er utført.

SMS fra Telenor-abonnement eller Telenors mobilnett:
Skriv ønsket tekst.
Send så meldingen til 149.
Tjenesten koster det samme som annen SMS
(prisen er avhengig av abonnementstype og eventuell rabatt).

Tjenesten er tilgjengelig for brukere med Telenor-abonnement, og andre som benytter Telenors mobilnett.

SMS fra andre mobilaktører med annet mobilnett:

Start meldingen med å skrive:
149 mellomrom og så ønsket tekst.
Send så meldingen til 2080

RINGE 149 FRA UTLANDET

For teksttelefonbrukere: For å benytte teksttelefonen i utlandet kan man benytte app og/eller webversjon på samme måte som fra Norge. Tjenesten er nettbasert, og må da følgelig være koblet til internett enten via Wi-Fi eller mobilnett. 

For hørende: For å nå teksttelefonformidlingen i Norge fra utlandet må du ringe +47 22070149. Samtalen vil bli taksert som vanlig samtale til Norge der du oppholder deg.

1412 – SKAL KUN BRUKES TIL NØDSAMTALER
En samtale til 1412 blir tatt i mot av en ekspedient på formidlingssentralen.
Samtaler til 1412 kan kun videreformidles til nødmottakene 110, 112, 113. Nødnummeret 1412 er kun tilgjengelig for og kan bare brukes av teksttelefonbrukere.

Nødtelefonen 1412 er bemannet 365 dager i året, 24 timer i døgnet.
Misbruk av 1412 kan bli påtalt til myndighetene.

Følg oss på facebook

Transkribering - Transkripsjon - Dialogutskrift - Teksttelefon - Skrivetjenester Mosjøen Vefsn Helgeland, Transkribere i Mosjøen, Døve, teksttelefon, hørselhemmedes teksttelefon, transkripsjon Helgeland