Velkommen til Call-It AS

Våre tjenester:

– Transkripsjonstjenester tilpasset bedrifter og organisasjoner.

–  Drifter teksttelefonen 149 og nødtelefonen 1412 for hørsels- og/eller talehemmede i Norge.

 

Tilgjengelig døgnet rundt, 365 dager i året.

Call-it hjelper deg/dere med transkripsjon ved alle oppdrag der lyd og/eller video ønskes overført til tekst, og har lang erfaring med transkripsjon av blant annet rettslige avhør, lydopptak fra rettsinstanser, samtaler, intervjuer m.m. Vi kan også være behjelpelig med andre språktjenester, herunder bla. korrektur og språkvask.

Vi har døgnkontinuerlig drift 365 dager i året, og kan dermed levere transkripsjon av høy kvalitet med kort leveringstid uavhengig av helg og helligdager. Vårt hovedfokus er kvalitet, og alle dialogutskrifter fra oss skal leveres korrekt og uten avvik.

Vi drifter også teksttelefonen 149 og nødtelefonen 1412 for hørsels- og/eller talehemmede i Norge på vegne av Telenor. Tjenesten har også døgnkontinuerlig drift 365 dager i året. Alle våre kundeveiledere er profesjonelle hurtigskrivere som formidler samtaler på nøytralt grunnlag, og er følgelig underlagt streng taushetsplikt.

Transkripsjon

Call-it hjelper deg/dere med transkripsjon ved alle oppdrag der lyd eller video ønskes overført til tekst, og har lang erfaring med transkripsjon av forskjellig art.

Les mer

Teksttelefon

Teksttelefontjenesten er en del av de leveringspliktige tjenestene Telenor har ansvar for. Teksttelefonformidlingen ligger i Mosjøen, og driftes og bemannes av oss.

Les mer

Om oss

Vi har vært i drift siden 1. november i 1988. Da som en del av Opplysningen AS, helt til vi i 2009 ble utskilt til et eget aksjeselskap, Call-it AS.

Les mer

Kontaktpersoner

Rita Granmo Karlsen

Rita Granmo Karlsen

Daglig leder

Stine Daleng

Stine Daleng

Nestleder

Ingvart Stokka

Ingvart Stokka

Produkt / IT

Følg oss på facebook

Transkribering - Transkripsjon - Dialogutskrift - Teksttelefon - Skrivetjenester Mosjøen Vefsn Helgeland, Transkribere i Mosjøen, Døve, teksttelefon, hørselhemmedes teksttelefon, transkripsjon Helgeland